giełda domen - str.główna 

 

 
 

giełda domen
- regulamin giełdy - 

Regulamin giełdy domen w serwisie names.pl

§ 1. Giełda domen names.pl

1. Operatorem Giełdy w serwisie names.pl jest firma WJX Marketing z siedzibą w Warszawie, przy al. Jerozolimskich 202.

§ 2. Uczestnicy

1. Uczestnikiem Giełdy może być każdy kto złoży na niej ofertę sprzedaży bądź dzierżawy domeny bądź zgłosi chęć kupna lub wydzierżawienia domeny wystawionej na giełdzie.
2. Uczestnik Giełdy wystawiający domenę na sprzedaż zwany będzie dalej Wystawiającym
3. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją regulaminu
4. Wystawienie domeny jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Wystawiający jest ich pełnoprawnym właścicielem i może nimi dowolnie dysponować.

§ 3. Domeny

1. Wystawienie domen na Giełdzie jest bezpłatne.
2. Od transakcji zawartych za pośrednictwem Giełdy nie są pobierane żadne opłaty.
3. Przedmiotem obrotu na giełdzie mogą być domeny wystawione w innych serwisach, jednak w przypadku sprzedaży lub dzierżawy domeny za pośrednictwem innego serwisu niż names.pl wystawiający niezwłocznie powiadomi o tym Operatora Giełdy w celu wycofania nieaktualnej oferty.
4. Wystawiający deklaruje cenę jaką chce otrzymać za sprzedaż bądź dzierżawę domeny składając ofertę.
5. Przez przedmiot wystawiany na Giełdzie należy rozumieć domeny jak i poddomeny.

§ 4. Sprzedaż i dzierżawa

1. Wystawione domeny mogą być sprzedane bądź wydzierżawione na podstawie podpisanej umowy gdzie stronami są Wystawiający i Kupujący/ Wydzierżawiający.
2. Cena za sprzedaż domeny jest ceną za jej całkowite przekazanie Kupującemu.
3. Cena dzierżawy jest ceną za korzystanie z domeny przez okres zawarty w umowie.

 

 

        pomoc - online tel. 0601-777-970      e-mail: help@names.pl


Copyright 2000 WJX marketing.
biuro@names.pl